Mời các học viên tham khảo phần tóm tắt nhạc lý bằng các Slides ở phía trên. Các bạn có thể click vào Slide để đọc kỹ và lật trang thủ công. Chúng tôi sẽ đính kèm file dạng pdf để các bạn tải về đọc trong thời gian sớm nhất.

Lưu ý: 

Khi đưa con trỏ vào trang đang trình chiếu, trang sẽ tạm dừng cho đến khi nào bạn di chuyển con trỏ sang chổ khác. Mọi góp ý xin vui lòng liên hệ: Nguyen Thi Bich Thuan. Nhấn vào Home để trở về Trang chủ.

Xin cảm ơn.