Phượng năm 2018 

 

Phượng năm 1992

Khánh Linh 2018

Khánh Linh 2012

 

 

 

Bé Ngọc năm 2018

Bé Ngọc năm 2011.

 

Chita năm 2018

Chita 2014 

Chita năm 2011

  

Quỳnh Anh năm 2018

Quỳnh Anh năm 2011