Bé Khôi Vĩ học đàn trở lại sau một thời gian dài gián đoạn.